• Absolwenci naszych szkoleń otrzymują po ich ukończeniu stosowne, zgodne z przepisami prawa, certyfikaty i zaświadczenia.
  • Dążymy do nieustannego poszerzania oraz doskonalenia naszej oferty szkoleń.
  • Zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach z wykorzystaniem najnowocze-śniejszych środków dydaktycznych.
  • Na zlecenie organizujemy szkolenia w miejscu pracy.
  • Dbamy o miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach, co obok wysokiej jakości kształcenia jest naszym celem.
  • Zależy nam na tym, aby uczestnicy naszych szkoleń uzyskali specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności na najwyższym europejskim poziomie i czuli się w pełni usatysfakcjono-wani.
  • Jesteśmy organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny pielęg-niarstwa oraz wydawcą kwartalnika „Współ-czesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia”.

 

Oddział Poznań:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Mostowa 27 61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

Tel.: +48 61 610 10 98

Tel. kom.: +48 783 314 474

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

 

Oddział Wrocław:

Europejskie Centrum Ksztatcenia Podyplomowego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 50-048 Wrocław (Biurowiec „ASCO Business Center”

Tel.: +48 71 797 57 57

Tel. kom.: +48 783 371 474

E-mail: eckp@eckp.wroclaw.pl