Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w Poznaniu

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w Poznaniu

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu prowadzi wiele różnych szkoleń dla połoznych i pielęgniarek.

Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt