specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja operacyjna trwa nabór
Specjalizacja opieki paliatywnej trwa nabór
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych trwa nabór
Specjalizacja onkologiczna trwa nabór
Specjalizacja chirurgiczna 14 maja 2021
Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek i położnych trwa nabór
Specjalizacja pediatryczna trwa nabór
Specjalizacja internistyczna trwa nabór
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki trwa nabór
Specjalizacja epidemiologiczna 14 maja 2021
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących trwa nabór
Specjalizacja psychiatryczna 14 maja 2021