specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja operacyjna 26 kwietnia 2019
Specjalizacja opieki paliatywnej 26 kwietnia 2019
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 26 kwietnia 2019
Specjalizacja onkologiczna 26 kwietnia 2019
Specjalizacja chirurgiczna 26 kwietnia 2019
Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek i położnych 26 kwietnia 2019
Specjalizacja pediatryczna 26 kwietnia 2019
Specjalizacja internistyczna 26 kwietnia 2019
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 26 kwietnia 2019
Specjalizacja epidemiologiczna 26 kwietnia 2019
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących 26 kwietnia 2019
Specjalizacja psychiatryczna 26 kwietnia 2019