specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja operacyjna 15 kwietnia 2023
Specjalizacja opieki paliatywnej 15 kwietnia 2023
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 15 kwietnia 2023
Specjalizacja onkologiczna 15 kwietnia 2023
Specjalizacja chirurgiczna 15 kwietnia 2023
Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek i położnych 15 kwietnia 2023
Specjalizacja pediatryczna 15 kwietnia 2023
Specjalizacja internistyczna 15 kwietnia 2023
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 15 kwietnia 2023
Specjalizacja epidemiologiczna 15 kwietnia 2023
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących 15 kwietnia 2023
Specjalizacja psychiatryczna 15 kwietnia 2023