specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja operacyjna 14 kwietnia 2019
Specjalizacja opieki paliatywnej 14 kwietnia 2019
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 14 kwietnia 2019
Specjalizacja onkologiczna 14 kwietnia 2019
Specjalizacja chirurgiczna 14 kwietnia 2019
Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek i położnych 14 kwietnia 2019
Specjalizacja pediatryczna 14 kwietnia 2019
Specjalizacja internistyczna 14 kwietnia 2019
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 14 kwietnia 2019
Specjalizacja epidemiologiczna 14 kwietnia 2019
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących 14 kwietnia 2019
Specjalizacja psychiatryczna 14 kwietnia 2019