specjalizacje dla pielęgniarek prowadzone w wielu dziedzinach pielęgniarstwa m.in: anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kurs Rozpoczęcie
Specjalizacja operacyjna 23 kwietnia 2022
Specjalizacja opieki paliatywnej 23 kwietnia 2022
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 23 kwietnia 2022
Specjalizacja onkologiczna 23 kwietnia 2022
Specjalizacja chirurgiczna 23 kwietnia 2022
Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek i położnych 23 kwietnia 2022
Specjalizacja pediatryczna 23 kwietnia 2022
Specjalizacja internistyczna 23 kwietnia 2022
Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki 23 kwietnia 2022
Specjalizacja epidemiologiczna 23 kwietnia 2022
Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących 23 kwietnia 2022
Specjalizacja psychiatryczna 23 kwietnia 2022