kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych JESIEŃ 2022
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek JESIEŃ 2022
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych JESIEŃ 2022
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek JESIEŃ 2022
Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek JESIEŃ 2022
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 17 WRZEŚNIA 2022
Pielęgniarstwo operacyjne JESIEŃ 2022
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych JESIEŃ 2022