kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych

 

Kurs Rozpoczęcie
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej LUTY/MARZEC 2023
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych WIOSNA 2023
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek WIOSNA 2023
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych WIOSNA 2023
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek WIOSNA 2023
Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek WIOSNA 2023
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki WIOSNA 2023
Pielęgniarstwo operacyjne WIOSNA 2023
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych WIOSNA 2023