szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

 

Kurs Rozpoczęcie
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych(EKG) 30 listopada 2019
Podstawy opieki paliatywnej NOWOŚĆ !!! trwa nabór na nowy termin
Żywienie jelitowe i dojelitowe 29 lutego 2020
Szczepienia ochronne dla położnych 1 lutego 2020
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 grudnia 2019
Leczenie ran dla pielęgniarek 14 marca 2020
Leczenie ran dla położnych 14 marca 2020
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 15 lutego 2020
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 1 marca 2020
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 3 sierpnia 2019
Wykonywanie i ocena testów skórnych trwa nabór na nowy termin
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) trwa nabór na nowy termin
Kompresjoterapia trwa nabór na nowy termin
Endoskopia dla pielęgniarek 28 marca 2020
Edukator w cukrzycy 25 stycznia 2020
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 24 listopada 2019