szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

 

Kurs Rozpoczęcie
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 20 maja 2023
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych(EKG) 18 marca 2023
Podstawy opieki paliatywnej NOWOŚĆ !!! 1 kwietnia 2023
Żywienie jelitowe i dojelitowe 15 kwietnia 2023
Szczepienia ochronne dla położnych 18 lutego 2023
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 18 lutego 2023
Leczenie ran dla pielęgniarek 18 marca 2023
Leczenie ran dla położnych 18 marca 2023
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 3 czerwca 2023
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 1 kwietnia 2023
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 4 marca 2023
Wykonywanie i ocena testów skórnych 6 maja 2023
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) trwa nabór na nowy termin
Kompresjoterapia trwa nabór na nowy termin
Endoskopia dla pielęgniarek 4 marca 2023
Edukator w cukrzycy 22 kwietnia 2023
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 6 maja 2023