szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

 

Kurs Rozpoczęcie
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 10 października 2020
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych(EKG) 18 października 2020
Podstawy opieki paliatywnej NOWOŚĆ !!! trwa nabór na nowy termin
Żywienie jelitowe i dojelitowe  24 października 2020
Szczepienia ochronne dla położnych 20 września 2020
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 19 września 2020
Leczenie ran dla pielęgniarek 7 listopada 2020
Leczenie ran dla położnych 7 listopada 2020
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 8 listopada 2020
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 25 października 2020
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 28 listopada 2020
Wykonywanie i ocena testów skórnych trwa nabór na nowy termin
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) trwa nabór na nowy termin
Kompresjoterapia trwa nabór na nowy termin
Endoskopia dla pielęgniarek 1 sierpnia 2020
Edukator w cukrzycy 8 sierpnia 2020
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 21 listopada 2020