szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

 

Kurs Rozpoczęcie
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 19 czerwca 2021
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych(EKG) 8 maja 2021
Podstawy opieki paliatywnej NOWOŚĆ !!! 19 czerwca 2021
Żywienie jelitowe i dojelitowe 15 maja 2021
Szczepienia ochronne dla położnych 22 maja 2021
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 8 maja 2021
Leczenie ran dla pielęgniarek 5 czerwca 2021
Leczenie ran dla położnych 5 czerwca 2021
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 25 kwietnia 2021
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 8 maja 2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 15 czerwca 2021
Wykonywanie i ocena testów skórnych trwa nabór na nowy termin
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) trwa nabór na nowy termin
Kompresjoterapia trwa nabór na nowy termin
Endoskopia dla pielęgniarek 16 maja 2021
Edukator w cukrzycy 22 maja 2021
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 22 maja 2021