szkolenia z zakresu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

 

Kurs Rozpoczęcie
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 10 października 2020
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych(EKG) 9 stycznia 2021
Podstawy opieki paliatywnej NOWOŚĆ !!! trwa nabór na nowy termin
Żywienie jelitowe i dojelitowe  27 lutego 2021
Szczepienia ochronne dla położnych  06 lutego 2021
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 20 lutego 2021
Leczenie ran dla pielęgniarek 28 listopada 2020
Leczenie ran dla położnych 28 listopada 2020
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 22 listopada 2020
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych  06 lutego 2021
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 28 listopada 2020
Wykonywanie i ocena testów skórnych trwa nabór na nowy termin
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) trwa nabór na nowy termin
Kompresjoterapia trwa nabór na nowy termin
Endoskopia dla pielęgniarek 07 marca 2021
Edukator w cukrzycy 07 marca 2021
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 06 lutego 2021