Kurs trwa 2 weekendy.

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek ( Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe; Zespół opieki paliatywnej; Oddział medycyny paliatywnej)

PLAN NAUCZANIA

LP Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu  Łączna liczba godzin kontaktowych
 

  I

Podstawy filozoficzne i zasady opieki paliatywnej  

7

Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe; Zespół opieki paliatywnej; Oddział medycyny paliatywnej          35         85
 

  II

Zasady postępowania objawowego u pacjentów objętych opieką paliatywną  

32

 

III

Psychospołeczne aspekty opieki paliatywnej  

11

 
Łącznie           50*          35           85

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowej siedzibie firmy:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego (naprzeciwko byłego Liceum Medycznego)

ul. Mostowa 27

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

tel. kontaktowy 783 314 474

Cena promocyjna : 600 zł

„Zapisz się!