m.in pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

UWAGA!

Niezależnie od rejestracji na naszej stronie internetowej należy również zarejestrować się w systemie SMK.

Podczas rejestracji i zgłoszenia na kurs należy wybrać organizatora:

ECKP Bartosz Uchmanowicz-POZNAŃ

Ważne: nowe zasady kwalifikacji do specjalizacji

 

Kursy specjalistyczne Rozpoczęcie
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego ( EKG) 10 marca 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (ktg) trwa nabór na nowy termin
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych trwa nabór na nowy termin
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 9 marca 2019
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 7 kwietnia 2019
Edukator w cukrzycy 13 lipca 2019
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek i położnych 2 marca 2019
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 18 maja 2019
Leczenie ran dla położnych 18 maja 2019
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych trwa nabór na nowy termin
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych trwa nabór na nowy termin
 
Specjalizacje
Specjalizacja epidemiologiczna 14 kwietnia 2019
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza dla położnych 14 kwietnia 2019
Specjalizacja neonatologiczna 14 kwietnia 2019