Cel kształcenia: Pielęgniarka, położna sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego (naprzeciwko byłego Liceum Medycznego)

ul. Mostowa 27

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

tel. kontaktowy 783 314 474

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 450,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych 6 6
II Podawanie leków przeciwnowotworowych 9 Oddział onkologiczny;
Oddział chemioterapii;
Oddział ginekologii onkologicznejOddział chemioterapii dziennej;
Poradnia chemioterapii
25

 

 

 

10

64
III Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego 6
IV Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu 14
Łączna ilość godzin 35   35 70

 

„Zapisz się!