UWAGA:

W celu zakwalifikowania na kurs: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych prosimy dodatkowo o dostarczenie kopii dyplomu magistra  pielęgniarstwa/położnictwa lub kopii dyplomu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa.

 

PLAN NAUCZANIA KURSU I STOPNIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi 25 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 8 33
II Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 10 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 8 18
III Zasady i tryb wystawiania recept 5 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 4 9
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 5  – 5
Łącznie 45   20 65*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

PLAN NAUCZANIA KURSU II STOPNIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych 15 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotne 8 23
II Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 5 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotne 4 9
III Zasady i tryb wystawiania recept 5 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotne 2 7
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 5  – 5
Łącznie 30   14 44*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne trwają 3 weekendy

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy w siedzibie firmy:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

Tel : 783 314 474

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

 

CENA:  I stopień 700 , II stopień 500 ZŁ

„Zapisz się!