Cel kształcenia:
Pielęgniarka zapewni opiekę choremu z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdejmie szwy.Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy.PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Patofizjologia i leczenia ran 20 20
II Zakażenie ran 10 Ambulatorium chirurgii ogólnej albo Ambulatorium chirurgii urazowej albo Szpitalny oddział ratunkowy 30 40
III Odleżyny i rany nowotworowe 20 Oddział neurologiczny albo Oddział intensywnej opieki medycznej albo Oddział geriatryczny albo Oddział medycyny paliatywnej 30 50
IV Owrzodzenia kończyn dolnych 15 Poradnia chorób naczyń albo Poradnia leczenia owrzodzeń żylnych albo Oddział chirurgii naczyniowe 30 45
V Zespół stopy cukrzycowej 15 Oddział chirurgii naczyniowej albo Oddział diabetologiczny albo Poradnia stopy cukrzycowej 30 45
Łącznie 80   120 200*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Miejsce:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

TEL: 783 314 474

 

Zajęcia stażowe odbywają się w: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek (oddział SOR lub OIOM, ambulatorium chirurgiczne, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna)

 

Kurs trwa ok. 2 miesiące.

Cena promocyjna: 770 zł

„Zapisz się!