Kurs dla pielęgniarek.

Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Cel kształcenia:

Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji z zakresu żywienia enteralnego i parenteralnego dorosłych i dzieci.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Ocena stanu odżywienia 15 Oddział chorób wewnętrznych; Oddział geriatryczny; Oddział chirurgiczny ogólny 20 35
II Organizacja i aspekty prawne żywienia dojelitowego i pozajelitowego 10 10
III Opieka nad chorym z żywieniem dojelitowym 25 Oddział neurologiczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Oddział intensywnej opieki medycznej; Oddział geriatryczny; Oddział medycyny paliatywnej 30 55
IV Opieka nad chorym z żywieniem pozajelitowym 20 Oddział intensywnej opieki medycznej; Oddział chirurgiczny ogólny 30 50
V Specyfika żywienia dojelitowego i pozajelitowego u dzieci 20 Poradnia żywieniowa dla dzieci; Oddział leczenia żywieniowego dla dzieci; Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 30 50
Łącznie 90   110 200*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy (piątek,sobota,niedziela).

Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu. Czas trwania 11 dni (77 godzin).

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy w siedzibie firmy:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

Tel kom: 783 314 474

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

 

 

Cena  720 zł

„Zapisz się!