Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Piątek,Sobota,Niedziela (3x)

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz zasady wykonywania procedur endoskopowych 13  –  – 13
II Diagnostyka i endoskopowa terapia przewodu pokarmowego. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym przewodu pokarmowego 22 Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego 35 57
III Diagnostyka i endoskopowa terapia dróg oddechowych. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym dróg oddechowych 18 Pracownia endoskopii dróg oddechowych 35 53
IV Zastosowanie endoskopii w innych dziedzinach medycyny (w urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii, ortopedii) 10  – 10
Łącznie 63   70 133*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy w siedzibie firmy:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

Tel: 783 314 474

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

Cena promocyjna: 780,00 zł

„Zapisz się!