Kurs dla pielęgniarek i położnych.

Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnych do prowadzenia i koordynacji działań związanych z edukacją terapeutyczną, podwyższającą jakość życia osób chorych na cukrzycę.

Ministerstwo Zdrowia opracowało nowe rozporządzenie Dz.U. nr 112, poz. 654,, i wyodrębniło nowe stanowisko pracy – edukator do spraw diabetologii (lp. I pkt 118). Będą mogły być na nim zatrudniane pielęgniarki, położne po ukończeniu ww. kursu specjalistycznego oraz pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin
I Epidemiologia i podstawy kliniczne cukrzycy 6 6
II Psychospołeczne i organizacyjne aspekty cukrzycy 10 10
III Dydaktyka medyczna i zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną 15 15
IV Obszary edukacji zdrowotnej i terapeutycznej w cukrzycy 65 Oddział diabetologiczny dla dzieci 24 129
Oddział diabetologiczny dla dorosłych 24
Poradnia diabetologiczna 16
Łącznie 96   64 160 *

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

Zajęcia teoretyczne trwają 4 weekendy (sobota,niedziela).

Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu. Czas trwania 6 dni.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy w siedzibie firmy:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

Tel: 783 314 474

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

Cena  730 zł

„Zapisz się!