Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielegniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Założenia filozoficzne i organizacja opieki paliatywnej w Polsce i na świecie

20

20

III

Postępowanie objawowe u pacjentów objętych opieką paliatywną

165

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

35

396

Zespół domowej opieki paliatywnej

70

Oddział medycyny paliatywnej

70

Oddział radioterapii

21

Oddział chemioterapii

21

Oddział brachyterapii

14

IV

Zagadnienia jakości w opiece paliatywnej

15

15

V

Dziecko w opiece paliatywnej

45

Oddział onkologii dziecięcej

35

150

Oddział neurologii wieku rozwojowego

35

Hospicjum dziecięce

35

VI

Zagadnienia psychiczne i duchowe w opiece paliatywnej. Komunikacja. Wsparcie socjalne

50

50

VII

Bioetyka i prawo w opiece paliatywnej

20

20

VIII

Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nienowotworową o niepomyślnym rokowaniu

45

Oddział neurologii albo

Oddział geriatrii albo

Centrum psychogeriatrii albo

Zespół wentylacji domowej/ oddział przewlekłej niewydolności oddechowej albo

Ośrodek opieki paliatywnej

35

80

Łącznie

470

371

841*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

 

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

​UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI OPIEKI PALIATYWNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY:RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 4500 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 20 miesięcznych rat po 210 zł

 

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!