Specjalizacja Ginekologiczno-Położnicza dla położnych.

Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie Ochrony Zdrowia Pracujących i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Współczesne kierunki opieki nad kobietą

15

15

III

Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym

26

Poradnia położniczo-ginekologiczna

8

50

Oddział leczenia niepłodności alboPoradnia leczenia niepłodności

16

IV

Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży

54

Szkoła rodzenia

6

120

Oddział patologii ciąży

20

Poradnia położniczo-ginekologiczna

20

Pracownia/Gabinet USG

20

V

Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą

60

Blok porodowy z salą porodów rodzinnych

40

100

VI

Specjalistyczna opieka położnicza nad położnicą i noworodkiem

60

Oddział położniczo-noworodkowy

40

110

Poradnia laktacyjna

10

VII

Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania

34

Poradnia położniczo-ginekologiczna alboPoradnia ginekologii dziecięcej alboPoradnia ginekologii wieku rozwojowego

16

50

VIII

Specjalistyczna opieka ginekologiczna – wybrane problemy ginekologiczne wieku rozrodczego

54

Oddział ginekologii albo Oddział endokrynologii ginekologicznej

40

94

IX

Specjalistyczna opieka ginekologiczna w okresie klimakterium i senium

34

Poradnia ginekologiczna

16

50

X

Specjalistyczna opieka ginekologiczna w zakresie onkologii ginekologicznej

75

Poradnia onkologiczno-ginekologiczna

40

155

Oddział onkologii ginekologicznej

40

Łącznie

522

332

854*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI PSYCHIATRYCZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA

2. KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY(POSIADANA INNA SPECJALIZACJA) UZYSKANEGO PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 4500 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 24 miesięcznych rat po 187,5 zł

 

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!