Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, iż w celu rozpoczęcia nowych specjalizacji należy legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych. Do poszczególnych specjalizacji wymagane są różne kursy specjalistyczne.

Dlatego, aby łatwiej było Państwu poruszać się w nowych wymogach, zamieszczamy listę wszystkich NOWYCH specjalizacji wraz z wymaganymi do przystąpienia kursami specjalistycznymi.

Uwaga! Każda osoba rozpoczynająca nową specjalizację musi posiadać KURS SPECJALISTYCZNY: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

(KURS TEN MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI).

KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Informujemy, iż prowadzimy obecnie nabory na kursy specjalistyczne i specjalizacje przedstawione w tabeli poniżej wraz z kursami specjalistycznymi, które są wymagane do rozpoczęcia kursu.

Szczegóły na naszych stronach internetowych.

Zapraszamy do zapisów !!!

 

 

LISTA NOWYCH SPECJALIZACJI WRAZ Z WYMAGANYMI DO ROZPOCZĘCIA KURSAMI SPECJALISTYCZNYMI

1-13      Specjalizacje dla pielęgniarek

14-15    Specjalizacje dla położnych

16-17    Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

    WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
Lp. SPECJALIZACJA RKO  RKO noworodka  Przetaczanie krwi EKG Leczenie ran
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki X     X  
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne X     X  
3. Pielęgniarstwo geriatryczne     X
4. Pielęgniarstwo internistyczne X     X  
5. Pielęgniarstwo onkologiczne
6. Pielęgniarstwo

operacyjne

7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej X
8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej        
9. Pielęgniarstwo

pediatryczne

   X     X  
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne        
11. Pielęgniarstwo

ratunkowe

X X    
12. Pielęgniarstwo

rodzinne

X X
13. Ochrona zdrowia pracujących    X        
14. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze  

 

  X
15. Pielęgniarstwo rodzinne X X      
16. Pielęgniarstwo epidemiologiczne          
17. Pielęgniarstwo neonatologiczne