Cel kształcenia:
Położna zapewni opiekę choremu z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdejmie szwy.PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Patofizjologia i leczenia ran 15 Oddział ginekologiczny albo Oddział ginekologii onkologicznej 35 60
II Zakażenie ran 10
III Odleżyny i rany nowotworowe 20 Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy albo Zakład opieki długoterminowej 35 55
Łącznie 45   70 115*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy.

Miejsce: ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

TEL: 783 314 474

Zajęcia stażowe odbywają się w: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek (oddział SOR lub OIOM, ambulatorium chirurgiczne, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna)

 

Kurs trwa ok. 2 miesiące.

Cena promocyjna: 550 zł

„Zapisz się!