Kurs trwa 2 weekendy.

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek ( pracownia EKG, poradnia kardiologiczna)

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG 6 Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 14 20
II Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG 20 Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 12 32
III Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych 20 Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 12 32
IV Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego 4 Pracownie diagnostyki kardiologicznej 20 24
Łącznie 50*   58 108

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowej siedzibie firmy:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego (naprzeciwko byłego Liceum Medycznego)

ul. Mostowa 27

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

tel. kontaktowy 783 314 474

Cena regularna: 550 zł

„Zapisz się!