Kurs trwa 3-6 miesiący, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Sobota, Niedziela
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Prewencja chorób układu krążenia 20 Poradnia kardiologiczna; Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 21 41
II Diagnostyka chorób układu krążenia 35 Pracownia badań echokardiograficznych 7 70
Pracownia badań radiologicznych
i radioizotopowych
7
Pracownia inwazyjnych badań diagnostycznych 21
III Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu krążenia 60 Oddział kardiologii dorosłych 35 130
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 35
IV Pielęgnowanie w kardiochirurgii 25 Oddział kardiochirurgiczny 35 60
V Pielęgnowanie dziecka w kardiologii i kardiochirurgii 20 Oddział kardiologii dziecięcej 21 41
VI Rehabilitacja kardiologiczna 10 Oddział rehabilitacji kardiologicznej 21 31
VII Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 30 Szpitalny oddział ratunkowy 21 65
Zespół ratownictwa medycznego 14
Łącznie 200 238 438*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA KURSU WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

POWYŻSZE KURSY OFERUJEMY W PROMOCYJNYCH CENACH!

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego 

ul. Mostowa 27  

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

Tel: 61 610 10 98

Tel kom: 783 314 474

Fax: 61 610 10 99

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

„Zapisz się!