Kurs trwa 3-6 miesiący, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Sobota, Niedziela
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Mikrobiologia 25 Pracownia mikrobiologii 14 39
II Immunologia i szczepienia ochronne 15 15
III Choroby zakaźne 25 Oddział chorób zakaźnych 14 39
IV Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 50 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 14 120
Stacja dializ 14
Oddział wieloprofilowy zachowawczy 14
Oddział wieloprofilowy zabiegowy 14
Blok operacyjny 14
V Higiena szpitalna 15 15
VI Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii 45 Zespół kontroli zakażeń szpitalnych 14 59
VII Epidemiologia – wybrane zagadnienia 15 15
Łącznie 190   112 302*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy:

 

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego 

ul. Mostowa 27  

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

Tel: 61 610 10 98

Tel kom: 783 314 474

Fax: 61 610 10 99

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

„Zapisz się!