Kurs trwa 3-6 miesiący, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Sobota, Niedziela
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego. Dezynfekcja i sterylizacja 30 Centralna sterylizatornia 14 44
II Podstawy epidemiologii na bloku operacyjnym 15 15
III Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ogólnej i chirurgii jednego dnia 35 Blok operacyjny chirurgii ogólnej 63 98
IV Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii noworodka i niemowlęcia 20 Blok operacyjny noworodka i niemowlęcia 35 55
V Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej 35 Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej 63 98
VI Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii operacyjnej i położnictwie 20 Blok operacyjny ginekologii i położnictwa 35 55
Łącznie 155   210 365*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy:

 

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego 

ul. Mostowa 27  

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

Tel: 61 610 10 98

Tel kom: 783 314 474

Fax: 61 610 10 99

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

 

„Zapisz się!