Kurs trwa 3-6 miesiący, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Sobota, Niedziela
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dorosłych 30 Blok operacyjny dorosłych 35 100
Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny 35
II Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dzieci 30 Blok operacyjny dzieci 35 65
III Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dorosłych 30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych 35 65
IV Intensywne terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dzieci 30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci 35 65
V Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci 30 Oddział pooperacyjny 35 65
VI Zakażenia szpitalne w okresie okołooperacyjnym i okołoznieczuleniowym oraz na stanowiskach intensywnej terapii 20 Realizacja problematyki podczas wszystkich wyznaczonych staży 20
VII Medycyna ratunkowa 30 Szpitalny oddział ratunkowy;Zespół ratownictwa medycznego 35 65
Łącznie 200 245 445*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA KURSU WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

POWYŻSZE KURSY OFERUJEMY W PROMOCYJNYCH CENACH!

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy:

 

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego 

ul. Mostowa 27  

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

Tel: 61 610 10 98

Tel kom: 783 314 474

Fax: 61 610 10 99

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

„Zapisz się!