Kurs trwa 3-6 miesiący, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Sobota, Niedziela
Koszt udziału w kursie: 1549,00 złUWAGA:W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA KURSU WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

POWYŻSZE KURSY OFERUJEMY W PROMOCYJNYCH CENACH!

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Pielęgniarstwo anestezjologiczne w położnictwie i ginekologii 70 Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny 56 161
Sala cięć cesarskich 35
II Intensywna opieka medyczna w położnictwie i ginekologii 40 OIT o profilu ogólnym 35 131
Oddział Intensywnej Terapii w szpitalu jednoprofilowym położniczo-ginekologicznym; Oddział Intensywnej Terapii w szpitalu wieloprofilowym 56
III Stany zagrożenia życia. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii 35 Sala porodowa 35 70
IV Zakażenia szpitalne w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w położnictwie i ginekologii 15 15
Łącznie 160   217 377*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się  w siedzibie firmy:

 

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego 

ul. Mostowa 27  

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

Tel: 61 610 10 98

Tel kom: 783 314 474

Fax: 61 610 10 99

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

 

„Zapisz się!