Kurs trwa 3-6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Sobota, Niedziela
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Zagadnienia organizacyjno-prawne medycyny transplantacyjnej 10 10
II Podstawy pobrania i przeszczepiania narządów, komórek i tkanek 10 Oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM); Oddział neurochirurgiczny 14 24
III Pobieranie i przeszczepianie narządów jamy brzusznej u dorosłych 28 Oddział chirurgii transplantacyjnej 28 56
IV Pobieranie i przeszczepianie narządów klatki piersiowej u dorosłych 29 Oddział kardiochirurgiczny; Oddział chirurgii klatki piersiowej 21 50
V Przeszczepianie komórek krwiotwórczych, rogówki oraz unaczynione przeszczepy wielotkankowe u dorosłych 28 Oddział okulistyczny; Oddział chirurgii onkologicznej; Oddział chirurgii plastycznej 14 70
Oddział hematologiczny; Oddział onkologiczny 28
VI Specyfika pielęgnowania biorcy pediatrycznego 6 Oddział transplantologii dziecięcej 14 20
VII Zagadnienia specjalne w medycynie transplantacyjnej 6 Oddział transplantologiczny; Poradnia transplantologiczna 14 20
Łącznie 117   133 250*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA KURSU WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

POWYŻSZE KURSY OFERUJEMY W PROMOCYJNYCH CENACH!

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego 

ul. Mostowa 27  

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

Tel: 61 610 10 98

Tel kom: 783 314 474

Fax: 61 610 10 99

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

„Zapisz się!