Kurs trwa 3-6 miesiący, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Sobota, Niedziela
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej 15 15
II Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych 15 15
III Pielęgnowanie i rehabilitacja chorego onkologicznie 60 Oddział chemioterapii 21 123
Oddział radioterapii 21
Oddział chirurgii onkologicznej 21
IV Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową 30 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej 21 51
V Opieka paliatywna 15 Hospicjum stacjonarne; Oddział opieki paliatywne 21 36
Łącznie 135   105 240*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Budynek-Instytutu Zachodniego 

ul. Mostowa 27  

61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro

Tel: 61 610 10 98

Tel kom: 783 314 474

Fax: 61 610 10 99

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

„Zapisz się!