Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, iż w celu rozpoczęcia niektórych kursów kwalifikacyjnych należy legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych. Do poszczególnych kursów kwalifikacyjnych wymagane są różne kursy specjalistyczne.

Dlatego przesyłamy listę wszystkich kursów kwalifikacyjnych wraz wymaganymi do przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego kursami specjalistycznymi.

Informujemy, iż prowadzimy obecnie nabory na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne przedstawione w tabeli poniżej wraz z kursami specjalistycznymi, które są wymagane do rozpoczęcia kursu.

Szczegóły na naszych stronach internetowych.

Zapraszamy do zapisów !!!

 

LISTA KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH WRAZ Z WYMAGANYMI DO ROZPOCZĘCIA KURSAMI SPECJALISTYCZNYMI

1-20 Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

21-23 Kursy kwalifikacyjne dla położnych

24 Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych

    WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
Lp. Kursy kwalifikacyjne RKO  RKO noworodka  Przetaczanie krwi EKG Leczenie ran
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki X     X  
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne X     X  
3. Pielęgniarstwo diabetologiczne          
4. Pielęgniarstwo geriatryczne         X
5. Pielęgniarstwo internistyczne X     X  
6. Pielęgniarstwo kardiologiczne X     X  
7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią X        
8. Pielęgniarstwo neonatologiczne          
9. Pielęgniarstwo neurologiczne X        
10. Pielęgniarstwo onkologiczne          
11. Pielęgniarstwo operacyjne          
12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej          
13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej          
14. Pielęgniarstwo pediatryczne X     X  
15. Pielęgniarstwo psychiatryczne          
16. Pielęgniarstwo ratunkowe X X      
17. Pielęgniarstwo rodzinne          
18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania          
19. Pielęgniarstwo transplantacyjne X   X X  
20. Ochrona zdrowia pracujących          
21. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii X    

 

X  
22. Pielęgniarstwo operacyjne          
23. Pielęgniarstwo rodzinne X X      
24 Pielęgniarstwo epidemiologiczne