Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy,

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek (oddział IOM)

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
wykłady ćwiczenia
I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS 5 10  – 15
II Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 15 30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 30 75
Łącznie 20 40   30 90*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy w siedzibie firmy:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

Tel : 783 314 474

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

Cena promocyjna: 530,00 zł

„Zapisz się!