Uwaga: Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

 

Program:

Kurs specjalistyczy trwa od 1 – 3 m-cy

Zajęcia stazowe : poniedziałek, wtorek , środa, czwartek, piątek

Zajęcia teoretyczne  w weekend.

Szczegółowy plan po dokonaniu zapisu.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja szczepień ochronnych w Polsce 7  – 7
II Podstawy szczepień ochronnych 14  –  – 14
III Szczepienia ochronne noworodków 4 Oddział neonatologiczny; Oddział położnictwa i neonatologii 15 19
IV Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 10 Punkt szczepień dla dzieci i młodzieży 10 40
Poradnia chorób płuc; Poradnia gruźlicy i chorób płuc 10
Gabinet zabiegowy podstawowej opieki zdrowotnej 10
Łącznie 35   45 80*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy w siedzibie firmy:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

Tel: 783 314 474

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

 

Cena promocyjna: 500 zł

„Zapisz się!