Zajęcia teoretyczne trwają 2 weekendy,

Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek (oddział IOM)

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Zajęcia teoretyczne Łączna liczba godzin kontaktowych
Wykłady

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

I Ocena stanu noworodka z uwzględnieniem odrębności anatomicznych i fizjologicznych układu krążenia i oddychania noworodka 8  – 8
II Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 19 30 49
Łącznie 27 30 57*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy w siedzibie firmy:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

Tel : 783 314 474

E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

Cena promocyjna: 550,00 zł

„Zapisz się!