Uwaga: Od stycznia 2012 nie jest wymagany staż pracy do udziału w kursach specjalistycznych !

Program:

Kurs specjalistyczy trwa od 1 – 3 m-cy

Zajęcia stazowe : poniedziałek, wtorek , środa, czwartek, piątek

Zajęcia teoretyczne  w weekend.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja szczepień ochronnych w Polsce 7  – 7
II Podstawy szczepień ochronnych 14  –  – 14
III Szczepienia ochronne noworodków 4 Oddział położnictwa i neonatologii albo Oddział neonatologiczny 15 19
IV Szczepienia istotne ze względów epidemiologicznych- szczepienie przeciw HPV 2 Punkt szczepień dla dzieci i młodzieży 5 12
Gabinet zabiegowy podstawowej opieki zdrowotnej 5
Łącznie 27   25 52*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Program:

Szczegółowy plan po dokonaniu zapisu.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy w siedzibie firmy:

ECKP – POZNAŃ

ul. Mostowa 27 lokal  409, 4 piętro

61-854 Poznań

Tel. stacj.: 61 610 10 98
Tel kom:    783 314 474

Fax: 61 610 10 99
E-mail: eckp@eckp.poznan.pl

Cena promocyjna: 310 zł

„Zapisz się!