Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki dla pielęgniarek.

Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych

30

Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe:
neurochirurgii

35

torakochirurgii

35

kardiochirurgii,

35

laryngologii i chirurgii głowy i szyi

35

okulistyki

35

chirurgii naczyniowej

35

położnictwa i ginekologii

35

urologii

35

ortopedii

35

III

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u dzieci

30

Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe u dzieci

35

65

IV

Specjalistyczne techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych u pacjentów w skrajnych stanach bezpośredniego zagrożenia życia

30

Blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego

35

100

Oddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO

35

V

Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dorosłych

30

Oddział intensywnej terapii dorosłych

35

170

Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej

35

Oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej

35

Oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej

35

VI

Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dzieci

30

Oddział intensywnej terapii dzieci

35

65

VII

Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci

30

Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dorosłych

20

70

Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dzieci

20

VIII

Medycyna ratunkowa

40

Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

14

54

Łącznie

330

649

979*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ OPIEKI WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY(POSIADANA INNA SPECJALIZACJA) PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 4680 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 24 miesięczne raty po 195 zł

 

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!