Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych.

Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę i położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Mikrobiologia

73

Pracownia mikrobiologii

35

108

III

Immunologia i szczepienia ochronne

30

30

IV

Choroby zakaźne

50

Oddział zakaźny

35

85

V

Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

102

Oddział intensywnej terapii

35

256

Oddział dializ

21

Oddział zachowawczy

21

Oddział zabiegowy

21

Blok operacyjny

21

Oddział położniczo-noworodkowy i ginekologii

35

VI

Higiena szpitalna

60

60

VII

Badania w epidemiologii

40

40

VIII

Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii

100

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych

55

155

Łącznie

565

279

844*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):
 dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
 wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
 kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WYMAGANY JEST  KURS:

KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY(POSIADANA INNA SPECJALIZACJA) PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 4500 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 20 miesięcznych rat po 225 zł

 

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!