Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek.

Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego

40

40

III

Dziecko zdrowe

60

Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień

35

123

Szkoła podstawowa

28

IV

Dziecko w chorobie ostrej

40

Oddział pediatryczny

35

131

Oddział chirurgii dziecięcej

35

Oddział zakaźny dziecięcy

21

V

Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

25

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci

21

60

Zespół ratownictwa medycznego

14

VI

Dziecko z chorobą przewlekłą

70

Oddział pediatryczny o profilu neurologicznym, endokrynologicznym, reumatologicznym, alergologicznym, nefrologicznym lub gastroenterologicznym

35

105

VII

Dziecko niepełnosprawne

40

Odział rehabilitacji albo

Oddział rehabilitacji neurologicznej (neurologii)

Szkoła integracyjna albo

Szkoła specjalna dla dzieci

21

14

75

VIII

Dziecko z chorobą nowotworową

35

Oddział onkologii dziecięcej/ Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

21

70

Oddział chemioterapii dziennej/Oddział chemioterapii ambulatoryjnej

14

IX

Opieka paliatywna w pediatrii

15

Hospicjum dla dzieci stacjonarne

albo domowe

14

29

X

Pediatria społeczna

25

Dom małego dziecka

14

42

Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży

28

Łącznie

460

350

810*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI CHIRURGICZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY(POSIADANA INNA SPECJALIZACJA)  PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 4500 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 24 miesięcznych rat po 187,5 zł

 

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!