Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek.

Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Ochrona zdrowia psychicznego

45

Poradnia zdrowia psychicznego (PZP)

40

85

III

Organizacja opieki psychiatrycznej

20

20

IV

Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia

70

70

V

Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi

45

45

VI

Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

65

Oddział ogólnopsychiatryczny dla dorosłych

105

380

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

70

Oddział psychogeriatryczny

70

Oddział detoksykacyjny albo

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu albo

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

70

VII

Psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna

45

Oddział (zespół) leczenia środowiskowego

35

115

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

35

Łącznie

400

425

825*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI PSYCHIATRYCZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY(POSIADANA INNA SPECJALIZACJA) PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 4500 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 20 miesięcznych rat po 225 zł

 

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!